Maroš Krivý, “Det smart och det förfallna: Rapport från den nya sociala fabriken,” Stockholmstidningen 4, 16-17

Swedish translation (abridged) of my article “The Smart and the Ruined: Notes on the New Social Factory,” Thresholds 47 (2019), 75–90

“ ... Sammakomstens officiella foton dominerades av en flod av bilder på välklädda, högt uppsatta makthavare och delegater som konverserar och umgås mot en fond märkt av decennier av hårt slitage och sönderfall. ...”