Maroš Krivý, “Mesto nie je iba verejný priestor. Rozhovor Lyndy Zein s Marošom Krivým,” in L. Zein, E. Málková, Dostupné spekulace, pp. 6–9 (Prague: VI PER, 2020)

... LZ Myslíš tým, že urbanizmus sa zaoberá len oživením parteru? Že necháva iba malý terén verejným otázkam?

MK Cez prizmu liveability je ťažké uvažovať o meste ako takom. Nabáda nás uvažovať iba o určitých častiach mesta a iba cez problematické koncepty ako sú napríklad práve „ľudská mierka,“ zatiaľčo iné častia problémy ignoruje. Tým stráca možnosť pochopiť, prečo sú niektoré časti bohaté a iné chudobné. Nemá možnosť pochopiť celkovú dynamiku mesta, ktorá v konečnom dôsledku ovplyvňuje, kde budú postavené kaviarne alebo cyklistické trasy. Je to kríza urbanizmu ako disciplíny. ...