Maroš Krivý, Alžbeta Medková, “Prostor něčeho a někoho jiného? S Marošem Krivým o exotizaci, fetišizaci a stigmatizaci sídlišť,” A2 3 (2022): 20–21.

Proč je postoj místní odborné i laické veřejnosti k sídlištní architektuře spíše kritický? Na historické i společenské příčiny této situace jsme se zeptali urbanisty Maroše Krivého. Dotkli jsme se také paternalismu architektů vůči obyvatelům sídlišť a problémů, které přináší delegitimizace kolektivního bydlení a socialismu vůbec.